#ffffff

Serwis dla akcjonariuszy i członków TFI

Przedmiotem działalności TFI BGK S.A. jest tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie nimi, w tym pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowanie ich wobec osób trzecich oraz zarządzanie zbiorczym portfelem papierów wartościowych.

Zobacz online
tfibgk.com.pl

 

Zobacz nasze wybrane realizacje

Więcej realizacji